Jaarvergadering

Ieder jaar staat de maand april bij ons als wijkorganisatie in het teken van de jaarvergadering.


Het bestuur van Stichting Wijkorganisatie Huzum nodigt u jaarlijks van harte uit om bij de jaarvergadering aanwezig te zijn. De exacte datum wordt vooraf bekend gemaakt via onze wijkkrant en via de website.


U krijgt daar te horen wat het bestuur het afgelopen jaar heeft gedaan en u krijgt inzicht in de financiën van uw wijkvereniging. Na het officiële gedeelte krijgt u de gelegenheid tot het stellen van vragen over deze vergadering of andere zaken in uw/onze wijk.

De deur gaat om 19.30 uur open en we beginnen om 20.00 uur in de grote zaal van het wijkgebouw Husmaherne.