Onze Wijk

De wijk Huizum oost ligt ten zuidoosten van de binnenstad, ten oosten van de Schrans. De wijk wordt begrensd door de Potmarge in het noorden, de Drachtsterweg in het oosten, de Aldlânsdyk in het zuiden en de (Verlengde) Schrans in het westen.

De wijk omvat onder andere het oude dorp Huizum en de, deels 19e eeuwse, lintbebouwing aan de Huizumerlaan. Van oorsprong was Huizum een zelfstandig dorp.

Het dorp is op een terp ontstaan, als woonhuizen langs een dorpsstraat en een kerk. Daarnaast waren er rond 1800, in een tweede woonkern aan de oostzijde van de Schrans, talrijke ambachtslieden en winkeliers gevestigd. Tussen beide woonkernen vestigden zich in de 19e eeuw renteniers. Ook de (verlengde) Schrans bleek een aantrekkelijke woonlocatie voor renteniers te zijn.

 

Ten zuiden van de Huizumerlaan werden, tussen beide wereldoorlogen in, arbeiderswoningen gebouwd (Huizum-Bornia).

Heel recent is er nieuwbouw gepleegd op het voormalige Steensma en veilingterreinen en het voormalige Faber Haardenterrein.


Enkele speerpunten zijn:

 

Een leefbare en fijne wijk maken voor ons allemaal

Activiteiten organiseren voor een breed publiek

Elkaar als wijk helpen waar nodig. (bijvoorbeeld d.m.v. een wijkteam die iedere woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.uur aanwezig is voor alle vragen.

Proberen te zorgen voor voldoende speelgelegenheid voor kinderen

Ruimte geven aan bewoners, zodat mensen onder begeleiding zelf activiteiten kunnen opstarten

Verhuur van het wijkgebouw aan bewoners