Stichting Wijkorganisatie 'Huizum'

Algemeen Bestuur:


Voorzitter:              

Johan ter Haar            058-2880489

Penningmeester:  

Vacant           

Secretaris:             

Sandra Eyzenga          06-46233468

Zaalverhuur:          

Rika Kooistra               058-2890295


Stichting wijkorganisatie Huizum

Huizumerlaan 146-A

8934BL Leeuwarden

Bankrekening

(IBAN) NL80 INGB 000 290 52 82

Website

www.husmaherne.com

Alarmcentrale politie

0900 - 8844


Redactie

Henk Zijlstra


Verschijningsdata

-februari

-mei

-oktober

-december


Aanlevering kopij

uiterlijk de laatste week voor de maand van het verschijnen per post of email:

Husma Herne Wijkjournaal

8934BL Leeuwarden

husmaherne@gmail.com


Verschijning:

4x per jaar

Oplage

1150 exemplaren

De redactie is niet aansprakelijk voor de geplaatste teksten. Teksten kunnen worden ingekort. Bij tijdige aanlevering gebeurt dit in overleg met de schrijver.

Adverteren

(inclusief BTW per jaar)

1/1 pagina  € 265,00

1/2 pagina  € 175,00

1/4 pagina  €   100,00

1/8 pagina  €   55,00

Husma Herne Wijkjournaal is een uitgave van Stichting Wijkorganisatie Huizum